top of page

Lider du av omsorgstretthet?

Mange bruker mye av tiden sin på å gi omsorg til andre, både på jobb og på hjemmebane.


Mennesker som jobber i omsorgsyrker bærer mye ansvar for andre, har tunge og kompliserte arbeidsoppgaver, er ofte under høyt arbeidspress og blir påvirket av historiene og skjebnene til menneskene de hjelper. I tillegg må en kanskje rett hjem fra jobb og gi omsorg til barn, foreldre som begynner å bli eldre, eller andre som trenger det. Da kan det i perioder av livet bli krevende å yte omsorg. Mennesker som jobber innen omsorgsyrker er sårbare for å bli rammet av omsorgstretthet.


Mennesker som jobber innen omsorgsyrker er sårbare for å bli rammet av omsorgstretthet.

Omsorgstretthet er nært beslektet med utbrenthet, og skjer ikke brått, men kommer snikende over tid. Det er en psykologisk reaksjon som kan få konsekvenser for både den fysiske og psykiske helsen.


Varseltegn på at du lider av omsorgstretthet kan være:

  • Dårlig søvn

  • Indre uro og manglende evne til å slappe av

  • Tankekjør

  • Likegyldighet, nummenhet eller redusert empati

  • Følelse av utilstrekkelighet og økt selvkritikk, sårbarhet og har lett for å gråte

  • Irritabilitet og kort lunte

  • Unnvikelse, tilbaketrekning og isolasjon

  • Dårlig konsentrasjon og hukommelse, samt redusert evne til å gjøre flere ting på en gang

  • Diffuse muskelsmerter, hodepine og manglede appetitt og problemer med fordøyelsen


Det å lide av omsorgstretthet er også å føle på medfølelsesutmattelse. Det er vanlig med tilbaketrekning fra sosiale relasjoner og mange føler på ensomhet. Det kan være knyttet stor skam til det å be om hjelp for en hjelper. Identiteten er ofte forankret i det å være en som gir og ikke en som trenger noe fra andre. En som bør mestre alt, være tøff og klarer å ta seg sammen. Det er vanlig at andre nære på jobb eller hjemme ser symptomene før du ser dem selv.

Perioder av livet kan være krevende å yte omsorg både på jobb og på hjemmebane. Det kan være knyttet stor skam til det å be om hjelp for en hjelper.

Hvordan komme seg ut av spiralen når du lider av omsorgstretthet? Arbeidsgiver har et ansvar, men ikke alle opplever at det nytter å snakke med lederen sin. Arbeidsoppgaven er ofte de samme. Noen trenger en pause fra jobben og kan sammen med fastlegen bli enige om en sykemelding.


Opplever du at du ikke kommer noen vei og er i behov for å snakke med en psykolog om situasjonen din, kan vi i Salutis Psykologi hjelpe deg. Vi har dyktige psykologer som har lang erfaring med mennesker som lider av omsorgstretthet. Ta kontakt i dag for timeavtale.


Skrevet av: Psykologspesialist Camilla Utakerbottom of page