top of page

Å snakke om egne tanker og følelser kan være godt – spesielt når den som lytter er der for å hjelpe.

Mange oppsøker psykolog først når problemene er blitt omfattende, andre oppsøker bistand før det går så langt. Våre psykologer har høy kompetanse på behandling av ulike psykiske vansker. 

Under kan du bestille time selv via vårt online booking system.

Her ser du eksempler på behandling vi tilbyr, men oversikten er ikke uttømmende.

Vi tilbyr dessverre ikke terapi til barn og unge. Dersom du er i tvil om vi kan være til hjelp ber vi deg om å kontakte oss. I tillegg til individuell behandling tilbyr vi også kurs tilpasset dine behov.

Nedstemthet og depresjon

Nedstemthet eller manglende glede, tiltaksløshet, fortvilelse, redsel og sinne er vanlige symptomer på depresjon. Gjennom samtaler med en psykolog kan man lære å forstå og se sammenhenger i tillegg til å få veiledning og råd til å forholde seg til sine egne negative tanker og følelser. 

Stressbelastninger og utbrenthet

Stress er en folkesykdom, og de negative virkningene av langvarig stress er en av de vanligste årsakene til sykefravær i norske bedrifter. Funksjonsnivået kan bli redusert på grunn av langvarig stress, noe som kan være knyttet til belastninger i arbeid og privatliv samt hvordan man håndterer de belastningene man møter. Dersom man er stresset over lang tid kan det føre til utbrenthet. Da kan det hjelpe å snakke med noen.

Bekymring, angst og fobier

Å være bekymret og engstelig iblant er helt normalt. Når angsten fører til at vi unngår aktiviteter vi egentlig ønsker å gjøre, eller opptar mye tid i hverdagen, vil den påvirke livskvaliteten i en negativ retning. Den som erfarer angst vil ofte oppleve det som en tilstand som er veldig intens og ubehagelig. Heldigvis finnes det god hjelp, og våre psykologer bruker forskningsbaserte metoder i møte med angst.

Søvnvansker

Hver tredje person i den vestlige verden opplever ukentlige søvnvansker. Kroniske søvnvansker kan påvirke den psykiske og fysiske helsen, men det finnes behandling som hjelper. Kognitiv atferdsterapi (KAT) har god korttidseffekt, og adskillig bedre langtidseffekt. 80% av pasientene som gjennomfører en KAT-behandling blir bedre, og mange blir kvitt søvnvanskene.  

Eksistensielle spørsmål

Eksistensielle spørsmål er de overveielser som knytter seg til det å være menneske og de grunnleggende vilkår det innebærer. Slike overveielser vil stort sett alle mennesker gjennomgå på et eller annet tidspunkt i løpet av sitt liv. Noen ganger kan slike tanker virke tyngende og da kan det være godt å snakke med en psykolog om slike tanker.

Utfordringer knyttet til

selvfølelse og identitet

Å ha en identitet er å vite hvem man er som menneske, og selvfølelsen er en viktig del av vår identitet. Det dreier seg om hvordan man ser på seg selv – på godt og vondt. Selvfølelsen sier noe om hvordan vi ser oss selv – hvordan det er å være deg. 

Livskriser som sorg, samlivsbrudd og

tap av arbeid

Alle vil i løpet av livet oppleve en psykisk ubalanse eller stress som følge av en hendelse eller opplevelse. Hva som oppleves som en krise kan variere fra person til person og hvordan man håndterer dette. Felles har alle kriser de psykiske reaksjonene som oppstår i etterkant. 

Krisehjelp

Omkring halvparten av alle nordmenn får psykiske vansker i løpet av livet. Plagene kan variere fra person til person, og kan variere i omfang. Vi tilbyr rask og kompetent rådgivning om krisen skulle inntreffe. Forskning tyder på at tidlig hjelp gjør returen til et velfungerende hverdagsliv kortere.

Vanskeligheter i relasjoner

Relasjonen til andre mennesker er av stor betydning for vår livskvalitet. Relasjonsvansker kan være en årsak til utvikling av psykiske vansker og gi lavere livskvalitet. Slike vansker kan ofte være vanskelig å fange opp på egenhånd, men kommer ofte til syne i hvordan du handler eller reagerer. 

Skygge liggende groenn.png
Tjenester

Rusbruk og annen avhengighet

Det er flere måter å ha et problematisk forhold til rusmidler på, alt fra mildt overforbruk til avhengighet. Annen atferd kan også gradvis utvikle seg til avhengighet, for eksempel spilling og gambling, sex og pornografi, eller forholdet til mat. Atferden kan være en mestringsstrategi for underliggende vansker, som angst, depresjon, selvfølelsesvansker og stress. Mange personer som har en gradvis økning i slik atferd venter lenge før de kommer i behandling. Gjennom samtaler med oss kan du få et bevisst forhold til dette, og få samtidig hjelp med å redusere atferden og med de underliggende vanskene.

NB! Dersom du har aktiv avhengighet av rusmidler anbefaler vi et annet behandlingstilbud.

Parterapi

I parterapi arbeider man for å forstå hverandre bedre, klare å uttrykke behov og kommunisere på en måte som styrker eller reparerer relasjonen. Noen par ønsker rådgivning til spesifikke problemstillinger, mens andre ønsker veiledning og god avslutning på et forhold. Våre psykologer bred erfaring på området.

Traumer

Svært mange har hatt skadelige opplevelser som har fått de til å frykte for livet, truet eller krenket dem. Det er helt naturlig å ha sterke reaksjoner på slike hendelser, men for noen kan plagene vedvare og etter hvert medføre psykiske helseplager. Heldigvis finnes det god behandling for traumelidelser, som våre psykologer tilbyr.

Online behandling

De siste årene har vi alle blitt mer vant med å bruke digitale samtaler i vår hverdag. Online behandling viser seg gjennom forskning å være like effektiv som samtalebehandling med oppmøte. Våre psykologer er vant med å bruke video i samtalebehandling rettet mot alle problemstillingene over, og kan enten tilby online behandling gjennom hele behandlingsforløpet eller i deler av behandlingen – det er opp til deg.

Våre priser

Prisliste fra 01.01.2024

Privatkonsultasjon: kr 1.400,-
Privatkonsultasjon kveld (etter kl 16.00): kr 1.550,-

Bedriftskonsultasjon: kr 1.795,-
Bedriftskonsultasjon kveld (etter kl 16.00): kr 2.150,-

1 konsultasjon = 45 minutter

Parterapi 75 minutt: kr 2.500,-

Parterapi 90 minutt: 2.950,-

Skrivearbeid per time: kr 1.400,-

(gjelder lengre rapporter, vanlig journal er inkludert i timepris)

Time må avbestilles før 48 timer for å unngå gebyr

Helseforsikring kan dekke timer hos psykolog. Dersom du har slik forsikring anbefaler vi at du kontakter forsikringsselskapet for å høre hva som skal til for å bruke timene hos oss.

bottom of page