top of page
Skygge liggende groenn.png
Om oss

Salutis Psykologi AS er et privat selskap som leverer tjenester både til privatmarkedet, bedriftsmarkedet og gjennom forsikringsavtaler. Vi leverer psykologtjenester til i hele landet, og har kontorlokasjoner i Innlandet, Bergen og i Viken. 

Våre ansatte

Våre ansatte består av psykologer og psykologspesialister som tilbyr behandling til voksne klienter innen:  - bekymring, angst og fobier - nedstemthet, utbrenthet og depresjon – stressbelastninger – søvnvansker – krisehjelp - vanskeligheter i relasjoner - livskriser som sorg, samlivsbrudd og tap av arbeid - utfordringer knyttet til selvfølelse og identitet – traumer – parterapi

Obs! Vi anbefaler alle pasienter å ta en legesjekk før oppstart for å utelukke at plagene skyldes somatiske forhold.

Dine rettigheter

Alle våre behandlere har taushetsplikt om det som fremkommer i samtalene. Det finnes kun enkelte unntak fra taushetsplikten for å beskytte pasientens eller andres liv og helse.

Du kan lese mer om taushetsplikt på helsenorge.no/rettigheter/taushetsplikt/

Som helsepersonell fører vi journal etter hver time. Dersom du ønsker innsyn i journalen, kan du be om det. Vi har et eget journalsystem som ikke er koblet opp mot andre helsetjenester. Vi avklarer med deg om det skal sendes en epikrise på slutten av forløpet. Dersom du vil klage på behandlingen, ta det gjerne opp med behandleren. Du kan også kontakte Pasientombudet for bistand. Formelle klager må sendes skriftlig per brev.

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personvernerklæringen som står på våre hjemmesider

Privat Psykologselskap

Salutis Psykologi har psykologer som tar imot pasienter på fulltid. Vi er et privat selskap uten avtale med det offentlige, noe som betyr at du må betale full pris for timene selv, med mindre bedriften din betaler for deg (bedriftsavtale).

Dersom du ønsker et tilbud i den offentlige helsetjenesten anbefaler vi at du kontakter din fastlege for å snakke om hvilke muligheter du har.

Kort ventetid, effektiv bistand, lav terskel

ISO sertifisert

Salutis Psykologi er ISO-sertifisert for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø (ISO 9001, 14001 og 45001)

Forsikring

Behandlingsforsikringer kan dekke timer hos psykolog. Dersom du har en behandlingsforsikring anbefaler vi deg å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å høre hva som skal til for å utløse timene, og for å kunne komme til oss i behandling.

Betaling

Vi bruker Medipay som betalingsløsning. Der kan du velge å betale enten med kort eller VIPPS, det sendes SMS etter timen er over.

Hvis forsikring eller bedrift skal dekke behandling sendes faktura etter endt forløp.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingsforsikring normalt sett ikke dekker avbestilte timer, så dersom du ikke møter til timen må du betale for timen selv.

Avbestille/flytte time

For å avbestille eller flytte timen din kan du gå inn på "min side" via timebestillingen ("bestill time"). Timer som ikke er avbestilt senest 48 timer før oppsatt tid, må betales i sin helhet.

Dersom du ønsker å bytte behandler underveis i forløpet kan du ta kontakt på vårt sentralbord/via vår hjemmeside.

Dersom du ønsker å avslutte behandlingen setter vi pris på en tilbakemelding om det, og gjerne kort informasjon om årsaken til at du ønsker å avslutte.

Psykolog
Fjøsne Høiberg
Silje

Utdannet ved NTNU i 2014. Bred erfaring med arbeidsrelaterte psykiske utfordringer som behandler i tiltakene Raskere Tilbake og Arbeidsrettet behandling. Spesielt erfaren når det gjelder stress, utbrenthet, kriser/traumer, angst og depresjon, samt psykiske lidelser, livskriser, traumatiske opplevelser, samt oppfølging ved ulike former for belastninger. Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i kognitiv og metakognitiv tilnærming, og tilpasses den enkelte. Silje holder også kurs og veiledninger innen nevnte temaer

Psykolog
Myhrer
Mari

Utdannet ved NTNU i 2019. Går spesialistutdanningen innenfor familiepsykologi og systemisk psykologarbeid. Bred erfaring fra det offentlige helsevesenet med arbeid med utredning og behandling av barn og unge med moderat til alvorlig psykisk lidelse, og voksne med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Har også erfaring fra familievernet med par- og familierelaterte utfordringer. Spesielt erfaren når det gjelder behandling av psykiske lidelser eller av de som opplever ulike utfordringer i livet; sorg, stress, utbrenthet, livskriser, relasjonelle vansker med mer. Tilbyr samtaler på kveldstid. Behandlingstilnærming tar gjerne utgangspunkt i kognitiv terapi, metakognitiv terapi eller emosjonsfokusert terapi, men vil tilpasses til den problematikken som presenteres og pasientens egne ønsker.

Psykologspesialist
Sørås
Emilie

Utdannet psykolog ved NTNU i 2018 og psykologspesialist i barn- og ungdomspsykologi i 2023. Emilie har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten i arbeid med barn, voksne og familier med en rekke ulike vansker, relasjonelle utfordringer og psykiske lidelser. Hun har videreutdanning og fordypning i behandling av angst, traumer, spiseforstyrrelser og rusavhengighet. Ellers har hun kompetanse på søvnvansker, selvfølelsesproblematikk, relasjonelle vansker, nedstemthet, stress med mer. Behandlingen tilpasses dine behov, og det benyttes metoder og verktøy som forskning viser har god effekt for utfordringene du opplever. Behandlingen kan inkludere elementer fra kognitiv terapi, metakognitiv terapi, EMDR, eller dialektisk atferdsterapi. Emilie har i tillegg erfaring med veiledning, kurs for grupper og undervisning. I timene med Emilie er det fokus på å skape trygghet og tillit i relasjonen. Emilie tilbyr timer på kveldstid på vårt kontor på Gjøvik.

Psykolog
Psykolog
Flermoen
Monica

Utdannet ved Universitetet i Göteborg i 1999. Lang og bred erfaring fra det offentlige helsevesenet både med arbeid med barn/unge og med voksne med psykiske lidelser. Hun har også jobbet i kommunal helsetjeneste og med rusbehandling. De siste årene har hun jobbet med arbeidsrelaterte psykiske utfordringer. Spesielt erfaren når det gjelder psykiske lidelser og personer i livskriser. Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i psykodynamisk teori. Behandlingen tilpasses den enkelte.

Psykologspesialist og daglig leder
Engen Kleppe
Lene

Utdannet ved NTNU i 2012, og er siden 2019 psykologspesialist med fordypning innen psykologisk arbeid med rus og avhengighet. Lene er spesielt erfaren når det gjelder psykiske lidelser som angst og traumelidelser, søvnvansker, arbeidsrelatert stress, og livskriser som sorg og samlivsbrudd. Lene er opptatt av at vi sammen blir enige om mål for behandlingen, og at samtalene blir tilpasset dine behov slik at det oppleves som nyttig for deg. Hun har jobbet mye med kognitiv atferdsterapi, EMDR og metakognitiv terapi. EMDR er utviklet for bearbeiding av traumatiske hendelser, og kan også brukes for bearbeiding av følelser knyttet til vanskelige relasjoner fra fortiden. Målet er at du skal kunne gå videre i livet uten at disse minnene eller relasjonene påvirker deg i hverdagen.
Lene kan holde kurs innen en rekke temaer, for eksempel selvivaretakelse og psykiske lidelser på arbeidsplassen, og tilbyr også veiledning i gruppe og individuelt. Lene går videreutdanning i organisasjon og ledelse, og kan bistå med organisasjonsutvikling.

Psykolog
Snuggerud
Tone Elisabeth

Utdannet ved Københavns Universitet i 2019. Fra januar 2023 har Tone startet på en videreutdanning innenfor emosjonsfokusert terapi. Metoden innebærer å utforske og komme i kontakt med ens følelser og behov, slik at man kan forstå, håndtere og forholde seg til de på en annen måte enn å for eksempel unngå, undertrykke eller bagatellisere de. Tone er opptatt av trygghet og kjemi i relasjonen til klientene sine, og vil tilpasse terapien slik at den oppleves som meningsfull og nyttig for akkurat din problemstilling. Tone tar dine følelser og behov på alvor, og er opptatt av at du skal føle deg møtt og forstått på din historie og opplevelse. Samtidig har hun også mye humor og varme. Hun har før hun startet hos oss i september -22 erfaring med ulike psykiske lidelser fra det offentlige helsevesenet. Der har hun jobbet med voksne, barn og unge (DPS og BUP). Spesielt erfaren er hun når det gjelder lav selvfølelse, vansker i samlivet, angst, depresjon, relasjonelle vanskeligheter, livskriser og stress. Selv om behandlingstilnærmingen i hovedsak er emosjonsfokusert kan hun også integrere andre behandlingstilnærminger som kognitiv/metakognitiv terapi ved behov. Tone tar også i mot par i behandling.

Psykolog
Vasiljevic
Andjela

Utdannet ved SWPS Universitet i Warszawa i 2021. Erfaring fra offentlig spesialisthelsetjenestene med voksne på DPS, og barn og unge på BUP. Hun har også erfaring innenfor rusbehandling og spillavhengighet. De siste årene har hun spesifikt jobbet med en variasjon av ulike psykiske lidelser, slik som depresjon, angst, stressrelaterte og relasjonelle vansker. Andjela jobber i hovedsak ut ifra Aksept- og Forpliktelsesterapi – en form for kognitiv atferdsterapi med fokus på bedre håndtering av vanskelige følelser og tanker, det å gi slipp på kontroll, og utvikle aksept. Samtidig integrerer hun også andre former for psykoterapi, slik som tradisjonell kognitiv- og metakognitiv terapi. Andjela tilbyr både individuelle samtaler, og par-samtaler på kveldstid.

Psykologspesialist
Utaker
Camilla

Utdannet ved Aarhus Universitet i 2013. Camilla er godkjent spesialist i psykoterapi, med videreutdanning i den dybdepsykologiske behandlingsmetoden ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi) og vil fra høsten-23 spesialisere seg i EFT-C (emosjonsfokusert parterapi). Har lang erfaring fra det offentlige helsevesenet, og har jobbet ved DPS i flere år. Har særlig kompetanse på selvfølelsesvansker, angst og depressive plager, stress og utbrenthet, relasjonsvansker og eksistensielle problemer, tapsopplevelser, sorg, kriser og traumer, jobbrelatert stress samt parterapi. Camilla er opptatt av å skreddersøm i behandling, og er god på å tilpasse behandlingen til den enkelte, og å tilby dem hun møter behandling som hjelper. Par som ønsker oppfølging og som ikke finner tilgjengelig time via timebestilling kan bruke kontaktskjema på hjemmesiden så tar vi kontakt.

Psykolog
Nerdrum Bøgwald
Maria

Utdannet ved Universitetet i Oslo i 2010. Snart ferdig med sin spesialitet innen Barne- og ungdomspsykologi. Har tatt fordypning innen Klinisk helsepsykologi. Jobbet mange år i offentlig helsevesen. Hun har bred erfaring med utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn og unge. Hun har også jobbet i kommunal helsetjeneste med voksne med lettere psykiske lidelser. Hun har jobbet mye med personer med samtidige kroniske sykdommer og smerteproblematikk. Spesielt erfaren når det gjelder behandling av psykiske lidelser og i livskriser, angst, depresjon, søvnvansker, traumer, vansker i relasjoner, ulike typer belastninger og smerteproblematikk. Maria benytter ulike terapitilnærminger og er opptatt av å tilpasse behandlingen til den enkelte.

Psykolog
Tagestad
Liv

Utdannet ved Aalborg Universitet i 2017. Lang erfaring med arbeidsrelaterte psykiske utfordringer som behandler i tiltakene Raskere Tilbake og Arbeidsrettet behandling. Lang erfaring med arbeidsrelaterte psykiske utfordringer som behandler i tiltakene Raskere Tilbake og Arbeidsrettet behandling. Spesielt erfaren når det gjelder behandling av angst, depresjon, traumer og relasjonelle utfordringer. Liv tar utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi. Hun har også kunnskap om mindfulness og ACT-behandling («Acceptance and Commitment Therapy»), der målsetningen er å hjelpe klienten med å få et mer tilstedeværende og verdibasert liv.

Psykolog
Lian
Ingrid Margrethe

Utdannet ved Universitetet i Bergen i 2004. Ferdig spesialist i klinisk voksenpsykologi (NPF) i 2015. Flere videreutdanninger og fordypninger innenfor traumebehandling og med foreldreveiledningsgrupper (COS-parenting). Bred erfaring og kompetanse fra ulike arbeidssteder i det offentlige helsevesenet både ved DPS, Habiliteringstjenesten for voksne og opp mot videregående skoler. Hun har betydelig erfaring med utredning og behandling av mennesker i alle aldre, med et bredt spekter av ulike lidelser, alvorsgrader og funksjonsnivå. Også erfaring med gruppebehandling og kurs. Spesielt erfaren når det gjelder behandling av psykiske lidelser som angst, depresjon, traumer, komplekse traumer, dissosiative lidelser, autismespekterforstyrrelser, ADHD og spiseforstyrrelse. Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i kognitiv terapi og EMDR, og hun vil tilpasse behandlingen til den problematikken som presenteres etter pasientens ønske. Ingrid holder kurs innen traumelidelser og foreldreveiledning.

bottom of page