Om oss

Les mer om Salutis Psykologi og våre psykologer.

Vi har kontorer sentralt i Elverum, Lørenskog, Ringsaker, Hamar og Gjøvik.

Om Salutis Psykologi


Våre psykologer og ansatte


 • Psykolog Lene Engen Kleppe

  Lene Engen Kleppe


  Psykologspesialist

  Lene ble ferdig utdannet ved universitetet i Trondheim i januar 2012. Hun har i mange år arbeidet i offentlig helsevesen. Lene har bred erfaring med arbeid med mennesker med psykiske lidelser som angst og depresjon og i livskriser med fokus på tilbakeføring til arbeid, relasjonelle vanskeligheter og rus- og avhengighetsproblematikk.

  Lene tilbyr individuell behandling av personer med eksistensielle utfordringer, vanskeligheter i relasjoner, livskriser som sorg, samlivsbrudd og tap av arbeid, søvnvansker og traumer.

  Behandlingstilnærmingen baserer seg på kognitiv og metakognitiv teori og terapi, samt mindfulness og motiverende intervju. Lene tilbyr individuelle samtaler, også på video. Lene kan også holde kurs og foredrag.

  Arbeidssted: Hamar • Psykolog Arne Jan Hjemsaeter

  Arne Jan Hjemsæter


  Psykologspesialist

  Arne Jan ble utdannet psykolog i Trondheim i 2003, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2008. Han har mange års erfaring fra arbeid med behandling innen det offentlige helsevesen, og arbeider i dag med en doktorgrad innenfor samtidig rusmiddelbruk og psykisk lidelse. Han har mye erfaring med behandling av pasienter med angstlidelser, depresjoner og traumelidelser, og personer med vanskeligheter i nære relasjoner.

  Arne Jan er fagansvarlig i Salutis Psykologi, og kan tilby individuell behandling for psykiske lidelser, søvnforstyrrelser, stress og utbrenthet samt oppfølging ved livsbelastninger og kriser.

  Behandlingstilnærmingen baserer seg på kognitiv teori og terapi, og tilpasses i møte med den enkelte.

  Arbeidssted: HAMAR • Psykolog Silje Fjosne Hoiberg

  Silje Fjøsne Høiberg


  Psykolog

  Silje ble utdannet psykolog i Trondheim i januar 2014. Etter endt utdannelse startet hun å arbeide for Hamar Psykologkontor, der hun arbeidet frem til 2017. Hun har mye erfaring med behandling av personer med angst og depresjon, med fokus på tilbakeføring til arbeidslivet. Hun har også mye erfaring med behandling av stress og utbrenthet, i tillegg til møte med personer som har vært utsatt for traumatiske hendelser og i livskriser.

  Silje tilbyr individuell behandling for psykiske lidelser og livskriser, stress og utbrenthet, traumatiske opplevelser, samt oppfølging ved ulike former for belastninger.

  Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i kognitiv og metakognitiv tilnærming. Silje tilbyr også videosamtaler, og kan tilby kurs og foredrag.

  Arbeidssted: GJØVIK • Stuvland Rune Sh Web

  Rune Stuvland


  Spesialpsykolog

  Rune Stuvland ble utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1990. I det følgende tiåret arbeidet han som prosjektleder for FN, og ledet hjelpeprogrammer for befolkningen i land rammet av krig eller jordskjelv. I 1999 etablerte han Senter for Stress og Traumepsykologi i Oslo, og i 2004 startet dette senteret avdelingskontoret Hamar Psykologkontor. I 2018 ble Hamar Psykologkontor nedlagt og virksomheten i kontoret overført til Salutis Psykologi. Rune har omfattende erfaring fra arbeid med bistand til bedrifter rammet av kriser.

  Rune er seniorrådgiver i Salutis Psykologi og bistår bedriftskunder ved kriser, samt tilbyr kurs og foredrag om krisehåndtering. • Sindre Nymoen

  Sindre Nymoen


  Psykolog

  Sindre ble utdannet som psykolog i 2016 ved Århus universitet, og jobber som psykologkonsulent på Gjøvik.
  Han jobbet etter endt utdannelse med lettere psykiske lidelser i tiltaket arbeidsrettet behandling i 1.5 år. Han har i dag arbeidsområde innenfor rus og psykiatri, med erfaring innenfor både utredning og behandling, i tillegg til arbeid ved Salutis Psykologi.

  Sindre tilbyr individuell behandling for psykiske lidelser og livskriser, stress og utbrenthet, og med fokus på tilbakeføring til arbeid. Han har mye erfaring med slik terapi fra tidligere arbeid.

  Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i kognitiv arbeidsrettet tilnærming, i tillegg til Acceptance and commitment (Act terapi) og intensiv korttids dynamisk terapi (ISTDP).  Arbeidssted: GJØVIK, ettermiddag/kvelds timer • Monica Sh Jpg

  Monica Flermoen


  Psykolog

  Monica ble ferdig utdannet ved Universitetet i Gøteborg i 1999. Hun har bred arbeidserfaring fra det offentlige helsevesenet både med arbeid med barn/unge og med voksne med psykiske lidelser. Hun har også jobbet i kommunal helsetjeneste og med personer som har vært sykmeldt eller stått i fare for å bli sykmeldt med mål om å komme tilbake i arbeid. Monica tilbyr individuell behandling for pasienter med psykiske lidelser og i livskriser. Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i psykodynamisk teori, men hun har også mye kunnskap innen kognitiv terapi og også andre tilnærminger og vil tilpasse behandlingen til den problematikken som presenteres og pasientens egne ønsker. Monica tilbyr også foredrag til bedrifter ved forespørsel.

  Arbeidsted: Elverum / Hamar • Per Nyhus-Dorati


  Administrativ leder og forløpskoordinator HSØ

  Per er administrativt leder i Salutis Psykologi. Er også forløpskoordinator for pasientene som går i forløp via Helse Sør-Øst og personvernsansvarlig. Per er vanligvis den som tar telefonen når du ringer til oss og kan bistå med spørsmål knyttet til kapasitet, endring av timer osv. • Liv2

  Liv Tagestad


  Psykolog

  Liv ble uteksaminert fra Aalborg Universitet i 2017, og jobber som psykologkonsulent på Gjøvik.
  Hun har arbeidet under HSØ-tilbudet "Raskere tilbake", hvor hun fikk mye erfaring med behandling av angst, depresjon, traumer og relasjonelle utfordringer.
  På nåværende tidspunkt arbeider hun med individual- og gruppeterapi på et rusrehabiliteringssenter. Dette innebærer utredning og behandling av psykiske lidelser, samt undervisning i temaet psykisk helse. På ettermiddag og kveldstid tilbyr hun individuell behandling på Gjøvik.
  Livs behandlingstilnærming tar utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi. Hun har også kunnskap om mindfulness og ACT-behandling («Acceptance and Commitment Therapy»), der målsetningen er å hjelpe klienten med å få et mer tilstedeværende og verdibasert liv.

  Arbeidssted: GJØVIK, ettermiddag/kvelds timer • Tina Skog


  Psykolog

  Tina ble utdannet psykolog ved Universitetet i Oslo i 2013. Hun har siden endt utdannelse jobbet med pasienter med lettere psykiske lidelser med mål om tilbakeføring til arbeid gjennom tilbudet Raskere tilbake, og har også erfaring med utredning og behandling fra det offentlige helsevesen. Hun har også mye erfaring med behandling av angst og depresjon, i tillegg til møte med personer som har vært utsatt for traumatiske hendelser og i livskriser.
  Tina tilbyr individuell behandling for pasienter med psykiske lidelser og livskriser, eksistensielle utfordringer, vanskeligheter i relasjoner, livskriser som sorg, samlivsbrudd og tap av arbeid, søvnvansker og traumer.
  Behandlings tilnærmingen tar utgangspunkt i kognitiv tilnærming, og tilpasses den enkelte. Tina tilbyr også kurs og foredrag ved forespørsel.
  Tina er i permisjon.Personvern


Personvernerklæring Salutis Psykologi
Salutis Psykologi er forpliktet av EUs personvernforordning (GDPR) til å redegjøre for hvordan vi behandler personopplysninger. Her kan du lese vår personvernerklæring:

Hva slags personopplysninger Salutis Psykologi behandler og til hvilket formål?
Vi behandler følgende kategorier av personopplysninger om deg:
- Navn, fødselsnummer, adresse, telefonnummer, samt din journal

Vi behandler disse personopplysningene til følgende formål:
- Til rådgivning og behandling av deg som personlig vedrørende psykologiske forhold.

Registrering av disse opplysningene er nødvendig i forbindelse med yting av helsetjenester. Vi samler inn, behandler og oppbevarer kun de opplysninger som er relevante og nødvendig i forhold til de formål som er definert ovenfor.

For mer informasjon, se forskrift om pasientjournal – https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-12-21-1385

Utlevering av personopplysninger
Salutis Psykologi utgir ikke din persondata videre til andre aktører, og dine personopplysninger blir ikke utgitt til tredjestater. Vi utgir kun dine personopplysninger i det omfang spesiell lovgivning krever dette (lovverk eller rettslig pålegg)

Sikker lagring av opplysninger
Salutis Psykologi bruker journalsystemet Extensor til behandling av personopplysningene, og kobles ikke mot andre registre. Dette systemet ivaretar informasjonssikkerheten for å beskytte dine persondata mot å gå tapt, blir endret eller at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til dem.
Skulle det skje et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for deg, vil vi underrette deg om sikkerhetsbruddet så hurtig som mulig.

Sletting av opplysninger
Journaler skal slettes når det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i hht arkivloven eller annen lovgivning skal de slettes, i praksis vil dette si 10 år etter siste innføring i journal.

Dine rettigheter
Som hovedregel har du rett til innsyn i din journal, og har etter forespørsel rett til kopi av journalen.
Hvis journalen inneholder feilaktige eller mangelfulle opplysninger kan du be om at journalopplysningene rettes eller slettes. Du skal da henvende deg til oss om hva unøyaktighetene består i og hvordan det kan rettes.
Dersom krav om retting eller sletting avslås, kan avgjørelsen påklages Fylkesmannen.
Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om ethvert forhold vedrørende behandling av dine personopplysninger.