Open Site Navigation
Om oss

Salutis Psykologi AS er et privat selskap som leverer tjenester både til privatmarkedet, bedriftsmarkedet og gjennom forsikringsavtaler. Vi leverer psykologtjenester i hele landet, og har kontorlokasjoner i Innlandet og i Viken. 

Våre ansatte

Våre ansatte består av psykologer, psykologspesialister samt en psykiater som tilbyr behandling innen:  - bekymring, angst og fobier - nedstemthet, utbrenthet og depresjon – stressbelastninger – søvnvansker – krisehjelp - vanskeligheter i relasjoner - livskriser som sorg, samlivsbrudd og tap av arbeid - utfordringer knyttet til selvfølelse og identitet – traumer – parterapi.

Obs! Vi anbefaler alle pasienter å ta en legesjekk før oppstart for å utelukke at plagene skyldes somatiske forhold.

Dine rettigheter

Alle våre behandlere har taushetsplikt om det som fremkommer i samtalene. Det finnes kun enkelte unntak fra taushetsplikten for å beskytte pasientens eller andres liv og helse.

Du kan lese mer om taushetsplikt på helsenorge.no/rettigheter/taushetsplikt/

Som helsepersonell fører vi journal etter hver time. Dersom du ønsker innsyn i journalen, kan du be om det. Vi har et eget journalsystem som ikke er koblet opp mot andre helsetjenester. Vi avklarer med deg om det skal sendes en epikrise på slutten av forløpet. 

Vi behandler alle personopplysninger i henhold til personvernerklæringen som står på våre hjemmesider

Privat Psykologselskap

Salutis Psykologi har psykologer som tar imot pasienter på fulltid. Vi er et privat selskap uten avtale med det offentlige, noe som betyr at du må betale full pris for timene selv, med mindre bedriften din betaler for deg (bedriftsavtale).

Dersom du ønsker et tilbud i den offentlige helsetjenesten anbefaler vi at du kontakter din fastlege for å snakke om hvilke muligheter du har.

Kort ventetid, effektiv bistand, lav terskel

ISO sertifisert

Salutis Psykologi er ISO-sertifisert for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø (ISO 9001, 14001 og 45001)

Forsikring

Behandlingsforsikringer kan dekke timer hos psykolog. Dersom du har en behandlingsforsikring anbefaler vi deg å ta kontakt med ditt forsikringsselskap for å høre hva som skal til for å utløse timene. 

Noen selskap lar deg velge behandler selv, da kan du velge å gå hos oss. Andre selskaper har faste psykologer de samarbeider med, da må du høre med ditt selskap hvem dette er.

Betaling

Betaling skjer med kort eller Vipps etter endt time. Betaler du med Vipps må bekreftelse vises frem til behandler.

Hvis forsikring eller bedrift skal dekke behandling sendes faktura etter endt forløp.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingsforsikring normalt sett ikke dekker avbestilte timer, så dersom du ikke møter til timen må du betale for timen selv.

Avbestille/flytte time

For å avbestille eller flytte timen din anbefaler vi at du kontakter din behandler direkte. Timer som ikke er avbestilt senest 48 timer før oppsatt tid, må betales i sin helhet.

Dersom du ønsker å bytte behandler underveis i forløpet kan du ta kontakt på vårt sentralbord/via vår hjemmeside.

Dersom du ønsker å avslutte behandlingen setter vi pris på en tilbakemelding om det, og gjerne kort informasjon om årsaken til at du ønsker å avslutte.

Psykolog
Fjøsne Høiberg
Silje

Silje har lang erfaring med arbeidsrelaterte psykiske utfordringer som behandler i tiltakene Raskere Tilbake og Arbeidsrettet behandling. Silje har særlig kompetanse på tema som stress, utbrenthet, kriser/traumer, angst og depresjon. Silje blir av pasienter omtalt som en varm behandler som møter pasientene med forståelse og humor, og som gir behandling som virker. Silje tilbyr individuell behandling for psykiske lidelser, livskriser, stress og utbrenthet, traumatiske opplevelser, samt oppfølging ved ulike former for belastninger.
Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i kognitiv og metakognitiv tilnærming. Silje tilbyr også videosamtaler, og kurs på forespørsel.

Psykiater
Grootenboer
Esther

Esther Grootenboer har lang og bredt erfaring fra det offentlige helsevesenet med arbeid med voksne med psykiske lidelser. Til daglig jobber Esther på DPS Gjøvik med voksne med moderate til alvorlige psykiske lidelser, og jobber noen kvelder i uken for Salutis Psykologi. Esther tilbyr individuell behandling for pasienter med psykiske lidelser og i livskriser. Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi og mindfulness. Hun vil tilpasse behandlingen til den problematikken som presenteres, og pasientens egne ønsker. Esther tilbyr også foredrag til bedrifter ved forespørsel om temaer som for eksempel stress mestring, mindfulness, dialektisk atferdsterapi, kognitiv atferdsterapi som behandling for angst og depresjon, endre på vaner, sunn livstil, oppnå målsetninger, og forbedre kommunikasjonsevnen.

Psykolog
Myhrer
Mari

Mari har bred erfaring fra det offentlige helsevesenet med arbeid med utredning og behandling av barn og unge med moderat til alvorlig psykisk lidelse og voksne med samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Det inkluderer arbeid på ulike nivåer; individuell oppfølging, familie- og foreldrearbeid, samt parterapi. Til daglig jobber Mari i spesialisthelsetjenesten og spesialiserer seg innenfor familiepsykologi og systemisk psykologarbeid. Mari jobber en kveld ukentlig for Salutis Psykologi Gjøvik. Hun tilbyr individuell behandling for voksne personer med psykiske lidelser eller som opplever ulike utfordringer i livet. Aktuelle problemstillinger kan være sorg, stress, utbrenthet, livskriser, relasjonelle vansker med mer. Mari tilbyr også parterapi. Behandlingstilnærming tar utgangspunkt i kognitiv terapi, metakognitiv terapi eller emosjonsfokusert terapi. Hun jobber både eklektisk og metodespesifikt, og vil tilpasse behandlingen til den problematikken som presenteres og pasientens egne ønsker. Mari tilbyr også videosamtaler.

Psykologspesialist
Östman
Rebecca

Rebecca Östman er psykologspesialist og har lang og bred erfaring fra det private og det offentlige helsevesenet både med arbeid med voksne pasienter med lettere psykiske lidelser og pasienter med både rusavhengighet og psykiske vansker (såkalt ROP-lidelser). Til daglig jobber Rebecca i FACT på Gjøvik DPS, og jobber noen kvelder i uken for Salutis Psykologi. Rebecca tilbyr individuell behandling for personer med psykiske lidelser så som angst, depresjon, stress, livskriser og problemer med rus. Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt metakognitiv atferdsterapi og mindfulness. Hun vil tilpasse behandlingen til den problematikken som presenteres, og pasientens egne ønsker. Rebecca tilbyr også foredrag til bedrifter ved forespørsel om temaer som for eksempel Rusavhengighet, Dialektisk atferdsterapi, grubling og bekymring.

Psykolog
Psykolog
Flermoen
Monica

Monica har lang og bred erfaring fra det offentlige helsevesenet både med arbeid med barn/unge og med voksne med psykiske lidelser. Hun har også jobbet i kommunal helsetjeneste og med rusbehandling på Renåvangen. De siste årene har hun jobbet med arbeidsrelaterte psykiske utfordringer. Monica tilbyr individuell behandling for pasienter med psykiske lidelser og i livskriser. Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i psykodynamisk teori. Hun vil tilpasse behandlingen til den problematikken som presenteres, og pasientens egne ønsker. Monica tilbyr også foredrag til bedrifter ved forespørsel.

Psykologspesialist og daglig leder
Engen Kleppe
Lene

Lene Engen Kleppe ble ferdigutdannet som psykolog ved NTNU Trondheim i 2012. Hun har i mange år arbeidet i offentlig helsevesen. Lene har bred erfaring med arbeid med mennesker med psykiske lidelser som angst og depresjon og i livskriser, relasjonelle vanskeligheter og rus- og avhengighetsproblematikk. Lene har jobbet mye med sykmeldte, og med fokus på å komme tilbake i arbeid. Lene tilbyr individuell behandling av personer med eksistensielle utfordringer, vanskeligheter i relasjoner, livskriser som sorg, samlivsbrudd og tap av arbeid, søvnvansker og traumer. Behandlingstilnærmingen baserer seg på kognitiv og metakognitiv teori og terapi, samt EMDR, men tilpasses den enkeltes utfordringer og ønsker. Lene tilbyr individuelle samtaler, også på video. Lene kan også holde kurs og veiledning om en rekke temaer, for eksempel selvivaretakelse, psykiske lidelser på arbeidsplassen og ruslidelser.

Psykolog
Nomerstad
Marthe

Marthe har bred erfaring fra det offentlige helsevesenet og behandling av barn, ungdom og voksne med moderat til alvorlig psykiske lidelser. Til daglig jobber Marthe i spesialhelsetjenesten og hennes arbeid omhandler blant annet individuell terapi, familie- og foreldrearbeid samt veiledning til samarbeidende instanser. Marthe er snart ferdig med sin spesialitet i barn og ungdom.

Marthe tilbyr individuell behandling for personer med psykiske lidelser eller som opplever ulike utfordringer i livet. Aktuelle problemstillinger kan være angst, depresjon, stress, samlivsbrudd, vansker i relasjoner og traumeproblematikk. Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi og EMDR, og hun vil tilpasse behandlingen til den problematikken som presenteres etter pasientens ønske.

Marthe tilbyr også individuelle samtaler på video. I Salutis jobber hun på ettermiddag og kveldstid.

Snuggerud
Tone Elisabeth

Tone Elisabeth Snuggerud ble ferdigutdannet psykolog ved Københavns Universitet i 2019. Hun har erfaring med arbeid som psykolog fra det offentlige helsevesenet både med voksne, barn og unge. Der har Tone jobbet med personer med angst, depresjon, relasjonelle vanskeligheter og livskriser. Aktuelle problemstillinger kan være stress, utbrenthet, livskriser, sorg, relasjonelle vansker med mer. Hun tilbyr individuell behandling av deg som har psykiske lidelser, vansker i samlivet eller som opplever en livskrise. Behandlingstilnærmingen baserer seg på kognitiv atferdsterapi og aksept og forpliktelsesterapi, men tilpasses også den enkeltes utfordringer og ønsker. Fra januar 2023 vil Tone påstarte utdanning innenfor emosjonsfokusert terapi, og vil da også kunne tilby dette både individuelt og til par. Tone tilbyr individuelle samtaler med oppmøte og over video.
Tone har arbeidssted på Hamar og Nydal/Furnes på faste dager i uken.

Psykolog
Utaker
Camilla

Camilla er snart ferdig psykologspesialist med spesialisering i psykoterapi og fordypning i intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP). ISTDP er en dybdeterapi, som fokuserer på å hjelpe deg til å gjenopprette en naturlig, fri og medfølende kontakt med deg selv og andre, og kan være effektiv behandling for blant annet selvfølelsesvansker, angst og depressive plager. Camilla er opptatt av å skreddersøm i behandling, og er god på å tilpasse behandlingen til den enkelte, og å tilby dem hun møter behandling som hjelper. Hun søkte seg til Salutis Psykologi for å kunne jobbe med lettere psykiske lidelser og jobbrelatert stress. Camilla tilbyr også parterapi.

Psykolog
Tagestad
Liv

Liv Tagestad ble uteksaminert fra Aalborg Universitet i 2017, og jobber som psykolog på Lørenskog noen dager i uken. Hun har arbeidet under HSØ-tilbudet "Raskere tilbake", hvor hun fikk mye erfaring med behandling av angst, depresjon, traumer og relasjonelle utfordringer. Hun har også erfaring med undervisning, individual- og gruppeterapi fra jobb på et rusrehabiliteringssenter. Livs behandlingstilnærming tar utgangspunkt i kognitiv atferdsterapi. Hun har også kunnskap om mindfulness og ACT-behandling («Acceptance and Commitment Therapy»), der målsetningen er å hjelpe klienten med å få et mer tilstedeværende og verdibasert liv. Arbeidssted: Lørenskog, dag og kveld