Om oss

Les mer om Salutis Psykologi og våre psykologer.

Vi har kontorer sentralt i Hamar og Gjøvik.

Om Salutis Psykologi


Våre psykologer


 • Psykolog Lene Engen Kleppe

  Lene Engen Kleppe


  Psykolog

  Lene ble ferdig utdannet ved universitetet i Trondheim i januar 2012. Hun har i mange år arbeidet i offentlig helsevesen. Lene har bred erfaring med arbeid med mennesker med psykiske lidelser som angst og depresjon og i livskriser med fokus på tilbakeføring til arbeid, relasjonelle vanskeligheter og rus- og avhengighetsproblematikk.

  Lene er avdelingsleder i Salutis Psykologi og tilbyr individuell behandling av personer med eksistensielle utfordringer, vanskeligheter i relasjoner, livskriser som sorg, samlivsbrudd og tap av arbeid, søvnvansker og traumer.

  Behandlingstilnærmingen baserer seg på kognitiv og metakognitiv teori og terapi, samt mindfulness og motiverende intervju. Lene tilbyr individuelle samtaler, også på video. Lene kan også holde kurs og foredrag.

  Arbeidssted: HAMAR og GJØVIK • Psykolog Arne Jan Hjemsaeter

  Arne Jan Hjemsæter


  Psykologspesialist

  Arne Jan ble utdannet psykolog i Trondheim i 2003, og er spesialist i klinisk voksenpsykologi siden 2008. Han har mange års erfaring fra arbeid med behandling innen det offentlige helsevesen, og arbeider i dag med en doktorgrad innenfor samtidig rusmiddelbruk og psykisk lidelse. Han har mye erfaring med behandling av pasienter med angstlidelser, depresjoner og traumelidelser, og personer med vanskeligheter i nære relasjoner.

  Arne Jan er fagansvarlig i Salutis Psykologi, og kan tilby individuell behandling for psykiske lidelser, søvnforstyrrelser, stress og utbrenthet samt oppfølging ved livsbelastninger og kriser.

  Behandlingstilnærmingen baserer seg på kognitiv teori og terapi, og tilpasses i møte med den enkelte.

  Arbeidssted: HAMAR • Psykolog Silje Fjosne Hoiberg

  Silje Fjøsne Høiberg


  Psykolog

  Silje ble utdannet psykolog i Trondheim i januar 2014. Etter endt utdannelse startet hun å arbeide for Hamar Psykologkontor, der hun arbeidet frem til 2017. Hun har mye erfaring med behandling av personer med angst og depresjon, med fokus på tilbakeføring til arbeidslivet. Hun har også mye erfaring med behandling av stress og utbrenthet, i tillegg til møte med personer som har vært utsatt for traumatiske hendelser og i livskriser.

  Silje tilbyr individuell behandling for psykiske lidelser og livskriser, stress og utbrenthet, traumatiske opplevelser, samt oppfølging ved ulike former for belastninger.

  Behandlingstilnærmingen tar utgangspunkt i kognitiv og metakognitiv tilnærming. Silje tilbyr også videosamtaler, og kan tilby kurs og foredrag.

  Arbeidssted: GJØVIK • Cecilia Lindh Bw

  Cecilia Lindh


  Psykolog

  Cecilia ble utdannet psykolog ved Umeå universitet i 2001. Etter endt utdanning har hun jobbet innen geriatrik, voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri samt innen skolehelsetjenesten. Cecilia har de seneste 12 åren drevet eget psykologkonsult foretak.

  Cecilia tilbyr individuell behandling ved psykiske lidelser, livskriser, stress og søvnvansker og oppfølging ved ulike former for belastninger.

  Behandlingstilnærmingen baserer seg på kognitiv teori og terapi, og tilpasses den enkeltes utfordringer.

  Arbeidssted: GJØVIK • Stuvland Rune Sh Web

  Rune Stuvland


  Spesialpsykolog

  Rune Stuvland ble utdannet psykolog ved Universitetet i Bergen i 1990. I det følgende tiåret arbeidet han som prosjektleder for FN, og ledet hjelpeprogrammer for befolkningen i land rammet av krig eller jordskjelv. I 1999 etablerte han Senter for Stress og Traumepsykologi i Oslo, og i 2004 startet dette senteret avdelingskontoret Hamar Psykologkontor. I 2018 ble Hamar Psykologkontor nedlagt og virksomheten i kontoret overført til Salutis Psykologi. Rune har omfattende erfaring fra arbeid med bistand til bedrifter rammet av kriser.

  Rune er seniorrådgiver i Salutis Psykologi og bistår bedriftskunder ved kriser, samt tilbyr kurs og foredrag om krisehåndtering. • Yasmina Web

  Yasmina Bambi Gadre


  Psykologspesialist

  Yasmina ble utdannet psykolog ved Gøteborgs Universitet i 2004, og har siden 2012 vært spesialist i barne- og ungdomspsykologi. Hun har mye erfaring med arbeid med både voksne og barn med psykiske lidelser og livsbelastninger. Yasmina er også i gang med spesialisering innen klinisk nevropsykologi.

  Yasmina kan tilby individuell behandling for psykiske lidelser, stressbelastninger og søvnvansker, og oppfølging ved livsbelastninger og kriser.

  Behandlingstilnærmingen baserer seg på kognitiv teori og terapi, og tilpasses den enkeltes utfordringer.

  Arbeidssted: HAMAR