top of page

Søvn og søvnvansker

Søvnvansker er en av de vanligste helseplagene vi har i befolkningen. Det er ifølge helsedirektoratet rundt en av tre voksne som ukentlig sliter med søvnen sin, mens 15% har insomni av en mer langvarig art.

Søvnvansker over tid øker risikoen for psykiske og somatiske plager.

Psykologene i Salutis Psykologi møter til stadighet personer som har strevd med søvnvansker i kortere og lengre perioder.

Flere norske undersøkelser har vist at søvnvansker er en sterk og uavhengig risikofaktor for langtidssykefravær og for uføretrygd. Søvnvansker er forbundet med nedsatt kognitiv og intellektuell fungering, og med vansker over tid øker også risikoen for psykiske og somatiske plager.

Ifølge Folkehelseinstituttet bruker over 400 000 nordmenn søvnmedisiner til enhver tid.

Søvnvansker behandles ofte med søvnmedisiner. Ifølge Folkehelseinstituttet bruker over 400 000 nordmenn søvnmedisiner til enhver tid. Samtidig er de gjeldende anbefalingene at søvnmedikasjon ikke bør brukes over lengre tid (ut over 2-3 uker). Det er flere grunner til at langvarig bruk av medisiner ikke anbefales. Først og fremst vil effekten av søvnmedisinene fort bli dårligere, og det er en fare for at man blir avhengig av tablettene. Dessuten har man sett at søvnkvaliteten faktisk kan bli dårligere av langvarig bruk.

Søvnkvaliteten kan faktisk bli dårligere av langvarig bruk av medisiner.

Ved langvarige søvnvansker anbefales psykologisk behandling, nærmere bestemt kognitiv atferdsterapi. For å bedre søvnen er det viktig å lære om gode søvnvaner og å identifisere uhensiktsmessige tanker om søvn. Psykologene i Salutis Psykologi kan gi deg kunnskap om søvn, og sammen med deg lage en plan for hvordan du kan endre ditt søvnmønster.
 

Comments


bottom of page