Bedriftsavtaler

Med en bedriftsavtale garanterer vi kort responstid hos våre psykologer.

Vi tilbyr to ulike bedriftsavtaler


Lettere psykiske lidelser er en viktig årsak til sykefravær, samtidig vet vi at tidlig psykologisk hjelp er svært effektivt for å hindre sykemelding og redusere sykefraværet. Gjennomsnittlig ventetid for utredning og behandling hos psykolog eller psykiater er ofte lang. Ved å tegne en avtale med oss vil din bedrift kunne tilby medarbeiderne muligheten for samtaler hos psykolog innen kort tid.


Vi tilbyr to forskjellige avtaler, en Garantiavtale som passer for bedrifter som ønsker å tilby ansatte psykologtjenester i hverdagen, og Beredskapsavtale som retter seg mot bedrifter som kan oppleve kritiske hendelser.


Våre to avtaler er:


  • Garantiavtale, timegaranti innen 5 virkedager. Ingen tilknytningspris.
  • Beredskapsavtale, timegaranti innen 24 timer. Månedspris 2.000 kroner.

Ved begge avtalene faktureres virksomheten per benyttet time.


Timepris (45 minutter) 1.450 kroner.

Kontakt oss


Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg. Ikke oppgi personsensitive opplysninger som fødselsnummer eller helseopplysninger i dette kontaktskjemaet.
Dersom du er i behov av øyeblikkelig hjelp bør du kontakte nærmeste legevakt.


Vennligst fyll ut ditt navn.
Fyll ut dette feltet om du ønsker at vi tar kontakt med deg på telefon.
Fyll inn din e-postadresse så vi kan komme i kontakt med deg.
Skriv kort og beskrivende hva henvendelsen gjelder.