top of page

Verdensdagen for psykisk helse

Vi inviterer til gratis frokostwebinar i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse, og årets tema er «Vi trenger å høre til». #lagplass


Arbeidsplassen er en viktig møteplass hvor vi trenger å føle tilhørighet og tilknytning til andre mennesker.

Verdensdagen oppfordrer til å gjøre viktige møteplasser mer inkluderende, og har satt på agendaen en felles innsats mot ensomhet og utenforskap, som er sentral for den psykiske folkehelsa. En viktig møteplass for mange er arbeidsplassen, og der tilbringer de fleste av oss i ukenes arbeidsdager flere våkne timer enn hjemme. Arbeidsplassen er derfor en viktig møteplass hvor vi trenger å føle tilhørighet og tilknytning til andre mennesker. Forskning støtter også hvor viktig arbeid er for vår livskvalitet og ikke minst hvordan arbeid kan føre til psykisk helse – og uhelse.

Vi vil slå et slag for et inkluderende arbeidsliv, hvor mangfoldet løftes opp som et viktig tema.

Mangfold handler om det som skaper forskjeller mellom oss mennesker, men også om å møte forskjellene med åpenhet, respekt og inkludering.


Et arbeidsliv med mangfold bidrar til en verdiskapning om at alle skal føle seg inkludert på arbeidsplassen.

Arbeidsplassen er tjent med å speile samfunnet vårt, hvor mennesker med små og store ulikheter lever side om side, med ulik etnisitet, kjønn, seksuell legning, alder, funksjonsforskjeller, personlighet, livssyn og utdanning. Et arbeidsliv med mangfold bidrar til en verdiskapning om at alle skal føle seg inkludert på arbeidsplassen. Og positive ringvirkninger av et mangfold på arbeidsplassen er bedre utnyttelse av ressurser og gir økt produksjon, det fremmer innovasjon, gir bedre risikostyring og beslutningsprosesser.

Vi vet at risikofaktorer for depresjon, angst og utbrenthet for arbeidstakere er om de blir utsatte for lite støtte av ledelse eller kolleger, eller i verste fall blir utsatt for mobbing, trakassering og krenkelser.

Trygghet og opplevelse av tilhørighet er derfor svært viktig for et godt arbeidsmiljø, for jobbengasjement og for jobbprestasjon, og vi har alle et ansvar for å skape arbeidsplasser der alle har en opplevelse av å høre til.


10.oktober inviterer vi til gratis frokostwebinar der vi tematiserer

måter din arbeidsplass kan bli bedre på dette – blir du med og markerer verdensdagen for psykisk helse på din arbeidsplass? 

Les mer om årets tema for Verdensdagen for psykisk helse.Comments


bottom of page