top of page

Hils på vår psykologspesialist Ingrid Margrethe.

Vi i Salutis Psykologi har psykologer med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanseområde. Vi ønsker derfor å presentere våre psykologer slik at du kan bli bedre kjent med dem. Dette er Ingrid Margrethe.


Psykolospesialist Ingrid Margrethe Lian

Hvem er du?

Jeg er psykologspesialist i Salutis Psykologi, og har kontor i Bergen.

Som terapeut er jeg nysgjerrig og engasjert. Jeg er opptatt av å skape en trygg og innbydende atmosfære, hvor vi sammen kan forstå det som er vanskelig, og finne ut hvordan du kan få det bedre.

Etter 20 år som psykolog har jeg jobbet med de fleste problemstillinger, som blant annet stress og angstproblematikk, nedstemthet, depresjon, utbrenthet, ulike typer traumer, spiseforstyrrelser, ADHD og autismespekterlidelser. Jeg har også erfaring med mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser og med systemarbeid.

Jeg har flere videreutdanninger, bl.a.:

 • Kognitiv terapi for spiseforstyrrelser

 • Kognitiv terapi for PTSD/traumer

 • Sensorimotorisk psykoterapi for traumer

 • EMDR, en psykoterapeutisk metode som er mye brukt i traumebehandling, men som også er brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angst, depresjon og andre tilstander forbundet med sterke følelser.

 • Jeg har også kurs i mindfulness som er tilnærming jeg bruker både i møte med angst og depresjonsproblematikk, men også i traumebehandling og mestring av utfordringer knyttet til ADHD symptomer.

 • Jeg tilbyr terapi både på norsk, fransk og engelsk


Når du går i terapi hos meg skal du være trygg på at jeg:

 • Er respektfull, engasjert og tilstedeværende.

 • Vil ha fokus på gjensidig samarbeid ved at vi sammen skal forstå det som er vanskelig og finne frem til hvordan du kan få det bedre.

 • Fokuserer på å skreddersy en tilnærming for deg ved bruk av kunnskap, kompetanse og erfaringer.

 • Jeg er opptatt av å utvikle meg og holde meg faglig oppdatert som terapeut. Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og er som psykologspesialist autorisert som helsepersonell og er lovpålagt å drive i henhold til Helsepersonelloven som blant annet regulerer taushetsplikt.


Hvordan jobber du som psykolog?

 • Jeg gir individuelle samtaler på mitt kontor i Bergen. Jeg har også behandling via video eller telefon, og tilbyr behandling på engelsk og fransk.

 • Som psykolog bruker jeg en integrativ tilnærming. Det vil si at jeg kombinerer ulike anerkjente behandlingsmetoder og prinsipper som passer best til de utfordringene du strever med akkurat nå. Jeg bruker elementer fra kognitiv terapi, metakognitiv terapi, mindfulness, sensorimotorisk terapi, og EMDR.

 • I tillegg til dette kan jeg holde kurs og gi veiledning.

 • Jeg har jobbet mye med utredning, både diagnostisk utredning og kognitiv utredning. Jeg tilbyr utredning av ADHD.


Hvilken erfaring har du?

 • Jeg ble ferdig utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i høst 2003 og er spesialist i klinisk voksen psykologi.

 • Jeg bred erfaring innenfor det offentlige helsevesenet og har i mange år jobbet med voksne pasienter i poliklinikk på DPS. Der jobbet jeg hovedsakelig med individualterapi og utredning/ kartlegging, men også med grupper og veiledning.

 • Jeg har også jobbet med ungdommer på videregående skole som faller ut av skolen, trenger tilrettelegging og spesialundervisning.

 • Jeg jobber 20% stilling som lektor på Universitetet i Bergen og veileder psykologistudenter i klinisk arbeid.


Du er på rett plass dersom:

 • Du sliter med angst, nedstemthet, bekymrer deg mye, er rammet av stress, kjenner på lav selvfølelse, eller av ulike årsaker opplever hverdagen som utfordrende.

 • Du trenger hjelp til å sortere rundt en utfordrende eller fastlåst situasjon i din hverdag, eller du står i en form for livskrise som tapsopplevelser, samlivsbrudd eller konflikter på jobben.

 • Du har opplevd traumer, påkjenninger i barndom/ i livet som du trenger å bearbeide.

 • Du lurer på om du har ADHD

 • Du sliter med spising, overspising, undersping eller oppkast

 • Du har en funksjonsnedsettelse eller har barn med funksjonsnedsettelse og trenger noen å snakke med om det, eller trenger veiledning/ hjelp til å navigere i «systemet».


Når kan man få time hos deg?

Jeg tar imot både par og individer på dagtid (og på ettermiddag etter avtale) og kan også tilby veiledning til helsepersonell og psykologer i spesialisering.


Hvordan kan man bestille time hos deg?bottom of page