Kurs

Vi tilbyr ulike typer kurs om stressmestring, krisehåndtering, seksuell trakassering og psykisk helse i arbeidslivet

Våre kurs


Kurs og foredrag

Våre psykologer tilbyr kurs innen ulike tema fra vårt fagfelt. De har mange års erfaring fra opplæringstiltak, og tilbyr alt fra kortere foredrag til opplæringsprogram for ansatte. Ved siden av bedriftsinterne kurs kan Salutis Psykolog også tilby E-læringskurs. Les mer her om våre vanligste kurs.


Stress og stressmestring

  • Vi setter søkelyset på hva stress er, hvordan det påvirker individ og organisasjon, og hvilke tiltak som kan gjennomføres for å redusere de negative effektene av stress.
  • Kursene kan leveres som alt fra et foredrag over en halv til en time, til kurs over en halv eller hel dag.
  • Vi leverer også stress-workshops til bedrifter hvor ansatte er utsatt for spesielle belastninger og har behov for jevnlige møter for å lære mer om stressmestring og bearbeide egne erfaringer.

Psykisk helse i arbeidslivet

  • Vi setter søkelyset på kjennetegn ved de vanligste psykiske lidelse, og tips til arbeidstaker og arbeidegiver knyttet til gode måter å møte dette på når en ansatt får en slik diagnose.
  • Kursene kan leveres som alt fra et foredrag over en halv til en time, til kurs over en halv eller hel dag.

Personalomsorg ved kriser

  • Kurs og opplæring til bedrifter som ønsker å bedre sin interne kompetanse innen håndtering av kriser. Dette kan være alt fra korte foredrag for å sette søkelys på hvordan vi ivaretar ansatte og pårørende ved kriser, til opplæringstiltak over tid for å styrke intern kompetanse til å gjennomføre ulike tiltak ved en krise. Kursene består da av foredrag, praktisk opplæring i hvordan vi møter kriserammede og table-top øvelser.

E-læring


Trakassering

E-læring er svært effektivt for å bidra til å øke kompetansen i en virksomhet om aktuelle tema. Salutis Psykologi er partner med Norsk Krisetrening som utvikler e-læringskurs for virksomheter. E-læringskursene er beregnet for alle ansatte i en virksomhet, og kursene er et kosteffektivt og nyttig verktøy for å møte de krav som påligger virksomheter i forhold til å ha fokus på de aktuelle tema.

Vi tilbyr to E-læringskurs:

Seksuell trakassering på arbeidsplassen. Trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet er et stort tema i våre dager - men fenomenet er ikke nytt. I vårt arbeid har vi i alle år møtt arbeidstakere som sliter som følger av seksuell trakassering på arbeidsplassen. Det kan være alt fra uønsket oppmerksomhet til alvorlige overgrep.

Krisehåndtering. Håndteringen av en krise blir aldri bedre enn de menneskene som skal håndtere krisen og de som er rammet av den. I det virkelige liv betyr det at alle ansatte i en virksomhet kan komme i en situasjon der kunnskap om god krisehåndtering kan være avgjørende for et best mulig utfall av krisen. Kurset 123Krisetrening er et kurs som styrker ansattes kompetanse til å håndtere ulykker, vold og trusler på arbeidsplassen. Se en video om 123Krisetrening her.

Kontakt oss


Ønsker du å vite mer om hvilke kurs vi kan tilby, ikke nøl med å ta kontakt. Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg. Ikke oppgi personsensitive opplysninger som fødselsnummer eller helseopplysninger i dette kontaktskjemaet.


Vennligst fyll ut ditt navn.
Fyll ut dette feltet om du ønsker at vi tar kontakt med deg på telefon.
Fyll inn din e-postadresse så vi kan komme i kontakt med deg.
Skriv kort og beskrivende hva henvendelsen gjelder.