Arbeidsrettet behandling

Salutis Psykologi har inngått et samarbeid med Helse Sør-Øst om å tilby arbeidsrettet kognitiv terapi på Gjøvik.

Arbeidsrettet behandling på Gjøvik


Arbeidsrettet behandling for pasienter med mild til moderat angst og depresjon i samarbeid med Helse Sør-Øst.
Dette tilbudet krever henvisning fra lege. Henvisningen må vurderes på DPS der det blir avgjort om pasienten har rett til behandling. Henvisningen sendes deretter til oss, og vi kontakter deg for å avtale første samtale. For eventuelle spørsmål kan man også ta kontakt med forløpskoordinator: Per Nyhus-Dorati på mobil nr: 45377557


Hvem er dette tilbudet for?
Behandlingen er arbeidsrettet poliklinisk utredning og behandling for personer med angst og depresjon. Pasientene skal ha en lovfestet rett til nødvendig helsehjelp, noe som skal vurderes i inntaksteam på nærmeste DPS. Utredning og behandling skal ha et samtidig og integrert fokus på arbeid og helse. Med arbeidsdeltakelse forstås også deltakelse i skole og utdanning.


Tilbudet passer ikke for: personer som har alvorlige psykiske vansker som selvmordsproblematikk, psykose eller ruslidelser. Tilbudet er kun poliklinisk og med et korttidsfokus. Det vil derfor ikke være riktig tilbud for pasienter som trenger behandling over lengre tid, eller som er i behov av innleggelser.


Kan fastlegen søke selv om jeg bor i et annet fylke eller tilhører en annen DPS enn Gjøvik DPS?
Ja. Det er fritt behandlingsvalg, og du kan i samråd med din lege søke til oss selv om du kommer fra et annet område. Timene vil imidlertid kun gjennomføres på Gjøvik, og det er ikke mulig å gjennomføre disse timene via videosamtale.


Hvor finnes tilbudet?
Strandgata 30, 2821 Gjøvik.


Tilbudets innhold
Pasientene mottar korttids poliklinisk individualterapi basert på arbeidsrettet kognitiv terapi. De første samtalene vil brukes til en kort utredning av pasientens helsetilstand, og for å sette felles mål for behandlingen. Målsetningen for tilbudet Arbeidsrettet behandling er bedre psykisk helse og tilbakeføring til arbeid eller utdanning.


Må jeg ha en jobb ved oppstart av behandling?
Nei, du må ikke ha et aktivt arbeidsforhold, og du kan også være under utdanning. Målet med behandlingen er imidlertid tilbakeføring i arbeid, så motivasjonen for dette bør beskrives i henvisningen.


Hva koster det?
Det er en egenandel opp til frikortgrensa. Deretter må du fremdeles betale egenandel, men får pengene automatisk tilbakeført fra Helfo.


Ved avbestilling senere enn 24 timer før timen, er det avbestillingsgebyr (som ikke inngår i frikortgrunnlaget).


Henvisningen sendes til nærmeste DPS for rettighetsvurdering. Den må inneholde følgende:


1) Overskrift på henvisningen: Henvisning til Helse og arbeid, ved Salutis Psykologi


2) Personalia: Pasientens fødselsnummer, adresse og telefonnummer


3) Beskrivelse av de psykiske plagene som er bakgrunn for henvisingen


4) Kort beskrivelse av pasientens arbeidsforhold, samt historikk med arbeid og sykmeldinger


5) Vurdering av behovet for arbeidsrettet behandling og forventet utbytte innen tidsperioden for behandling på ca 18 uker.


Overgangen fra Raskere tilbake til Arbeidsrettet behandling
Tiltaket ligner på tilbudet Raskere tilbake som har vært tilbudt innen helseregionene i mange år. Arbeidsrettet behandling er en videreføring av dette, men det er også noen endringer i tilbudet. En av endringene er at henvisningene som fastlegen skriver skal rettighetsvurderes på DPS, og pasienten må vurderes å ha rett til nødvendig helsehjelp for å kunne motta tilbudet. En annen endring er at det ikke er krav om at man er i et eksisterende arbeidsforhold på henvisningstidspunkt, og at tiltaket også omfatter studenter.


Hvem tilbyr behandling hos dere?
Alle våre behandlere er utdannet psykologer. De har alle lang erfaring med arbeid med tiltaket Raskere tilbake. Du kan lese mer om våre psykologer her.