top of page

Hils på vår psykologspesialist Camilla

Vi i Salutis Psykologi har psykologer med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanseområde. Vi ønsker derfor å presentere våre psykologer slik at du kan bli bedre kjent med dem. Dette er Camilla.


Psykolospesialist Camilla Utaker

Hvem er du?

Jeg er psykologspesialist i Salutis Psykologi, og holder til på Lillehammer, med kontor midt i sentrum.


Jeg er spesialist i psykoterapi med fordypning i den dybdepsykologiske terapimetoden ISTDP (Intensiv dynamisk korttidsterapi).


Mange psykiske helseproblemer, som depresjoner, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser og psykosomatiske problemer, oppstår på grunn av vansker med å forstå og håndtere konfliktfylte følelser som oppstår i relasjon til andre mennesker.


ISTDP fokuserer særlig på hvordan vi kan hjelpe mennesker med å få en bedret tilgang til egne følelser. Følelser er derfor ofte et sentralt fokus i mine timer.

Fra høsten-23 vil jeg også fordype med i EFT-C (emosjonsfokusert terapi for par).


Hvem bør gå til deg?

  • Du sliter med angst, er nedstemthet, bekymrer deg mye, eller er rammet av stress, kjenner på lav selvfølelse, eller av ulike årsaker opplever hverdagen som utfordrende

  • Smerter i kroppen eller fysiske plager som du ikke opplever å få behandling for som viker

  • Du sliter i relasjoner til andre mennesker, og kjenner på en ensomhetsfølelse

  • Du har behov for hjelp med å sortere tanker og følelser rundt en utfordrende situasjon, med et behov for å forstå hva som har skjedd?

  • Du står i en form for livskrise, har tapsopplevelser, gjennomgår eller har gjennomgått et samlivsbrudd eller står i konflikter på jobben

  • Dere har utfordringer eller krise i parforholdet som dere trenger hjelp med

  • Dere ønsker å styrke parforholdet

Problemene dine kan være nyoppståtte, du fungerer ikke like godt i livet ditt som du har gjort før, eller du kan ha hatt utfordringer over tid. Mennesker har ulike årsaker til at de ønsker å ta kontakt med en psykolog. Hos oss fokuserer vi på lav terskel, og ingen problemer er for små.


Hva er viktig for deg i møte med klienter?

Det er viktig for meg at de jeg møter opplever meg som en trygg og ivaretakende terapeut, og at du opplever å bli møtt med respekt og varme. Dette mener jeg er en forutsetning for å skape et rom for at vi sammen kan forstå og arbeide med det som driver plagene du sliter med.


Jeg er en dedikert og engasjert terapeut som holder høyt fokus i timene mine. Jeg er opptatt av å utvikle meg og holde meg faglig oppdatert som terapeut. Jeg er medlem av Norsk Psykologforening og er som psykologspesialist autorisert som helsepersonell og er lovpålagt å drive i henhold til Helsepersonelloven som blant annet regulerer taushetsplikt.


Hvordan jobber du som psykolog?

Jeg plasserer meg metodisk innenfor den psykodynamiske retningen, som kort går ut på at mange av våre følelser, tanker, behov og indre konflikter, ikke er oss bevisste. Ubevisste indre prosesser kan påvirke oss og skape symptomer og problemer i livet. Ved å få bedre tak i de indre og ubevisste sidene av oss, kan vi oppnå bedre innsikt og utvikle oss, og få bedre og mer hensiktsmessige mestringsstrategier i livet. Vi kan få bearbeidet følelser og konflikter som vi kanskje ikke var klar over at påvirket oss i den grad det gjorde, og vi kan få et nærmere og mer ekte forhold til oss selv og andre.


ISTDP er en metode som bygger på den psykodynamiske forståelsen av mennesket, og retter seg mot å hjelpe pasienter til å oppnå optimal tilgang til konfliktfylte følelser uten at de trenger å bruke uhensiktsmessige forsvarsmekanismer eller blir overveldet av angst.


Hvilken erfaring har du?

Jeg har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten med utredinger og samtaleterapi. I tillegg har jeg jobbet i tannhelsetjenesten hvor jeg har hjulpet mennesker som har fobi mot tannbehandling. Jeg veileder også psykologer i spesialiseringsforløp. I Salutis Psykologi har jeg vært ansatt siden 2021.


Når kan man få time hos deg?

Jeg tar imot både par og enkeltpersoner på dagtid. For par tilbyr jeg også parterapi ettermiddag/kveld etter avtale. Jeg kan også tilby veiledning til helsepersonell, for eksempel psykologer i spesialisering.

Jeg tar imot klienter til kontoret mitt i Lillehammer og via video.Commentaires


bottom of page