top of page

Hils på vår psykolog Tone.

Vi i Salutis Psykologi har psykologer med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanseområde. Vi ønsker derfor å presentere våre psykologer slik at du kan bli bedre kjent med dem.

Hils på vår psykolog Tone.


Psykolog Tone Elisabeth Snuggerud

Hvem er du?

Mitt navn er Tone. Jeg er utdannet psykolog, og dermed så heldig at jeg får holde på med det jeg synes er mest givende; nemlig å få ta del i andres opplevelsesverden, og å hjelpe individer og par ut av fastlåste mønstre og tilstander. Som person er jeg sosial, varm, humoristisk og uhøytidelig. Mye av dette tar jeg nok også med meg inn i psykologrollen, som selvfølgelig samtidig er preget av profesjonalitet og alvor.Hvem bør gå til deg?

  • Du strever med fastlåste, vanskelige følelser og tilstander som du ikke kommer deg videre fra, eller som du opplever som overveldende og uhåndterbare.

  • Du har følelser og reaksjoner som du synes er vanskelig å forstå og sette ord på.

  • Du opplever vanskelige følelser i relasjon til andre, eller generelt vansker i samspillet med andre.

  • Du strever med å komme i kontakt med følelsene dine, og kjenner deg flat og avstengt.

  • Du har vanskeligheter med å prosessere og bearbeide følelser, og tyr ofte til uhensiktsmessige strategier i møte med vanskelige opplevelser og følelser.

  • Du er svært selvkritisk og har vanskeligheter med å akseptere deg selv.

  • Du strever med å sette grenser, uttrykke egne behov og selvhevdelse.

  • Du har vanskelige opplevelser i bagasjen som du trenger å få sortert i, eller som du opplever påvirker deg mye i dag.

  • Par som strever med fastlåste vanskelige mønstre og dynamikker som det både er vanskelig å få oversikt over, og å komme seg videre fra.

  • Par som har opplevd tillitsbrudd eller andre vanskelige ting i parforholdet.

Problemene dine kan være nyoppståtte, du fungerer ikke like godt i livet ditt som du har gjort før, eller du kan ha hatt utfordringer over tid. Mennesker har ulike årsaker til at de ønsker å ta kontakt med en psykolog. Hos oss fokuserer vi på lav terskel, og ingen problemer er for små.


Hva er viktig for deg i møte med klienter?

Det er viktig for meg at mine klienter føler seg hørt og forstått og at det kjennes trygt å komme i behandling. En åpen holdning og respekt for den enkelte er viktige utgangspunkt for meg som terapeut. Videre er jeg opptatt av at det skal være et samarbeidsprosjekt der jeg tilpasser metode og fokus etter klientens behov.


Jeg er opptatt av å holde meg faglig oppdatert og bruke min kompetanse og erfaring aktivt i samtalene. Jeg er medlem av Norsk Psykologforening, er autorisert helsepersonell og praktiserer etter Helsepersonellovens bestemmelser.


Hvordan jobber du som psykolog?

Min tilnærming tar utgangspunkt i emosjonsfokusert terapi (EFT). I EFT jobber vi med å gjenopprette kontakten med grunnleggende følelser og behov. Det handler om å bli mer bevisst på følelser, skape aksept for dem, forstå hva de signaliserer, kunne regulere dem og lære seg å kommunisere dem på en hensiktsmessig måte. Min jobb er å hjelpe deg til å komme nærmere det vanskelige, forstå hvordan dette påvirker deg og hvordan du kan hente frem andre følelser i deg selv som kan være til hjelp. Dette innebærer at vi bruker mye tid i timene på å gå inn i det som er vanskelig, for å så kunne endre det.


Hvilken erfaring har du?

Jeg har jobbet som psykolog siden 2019. Frem til jeg startet opp i Salutis Psykologi jobbet jeg i det offentlige psykiske helsevernet, først på BUP (barn og ungdom) og deretter på DPS (voksne). Dette har gitt meg bred erfaring med de aller fleste psykiske lidelser og problemstillinger. Jeg har en 1årig videreutdanning i emosjonsfokusert terapi, og også kursing i emosjonsfokusert terapi for par.


Når kan man få time hos deg?

Jeg tar imot individer og par på dagtid.

Jeg tar imot klienter til kontoret både i Hamar og i Furnes/Nydal samt via video.

Hvordan kan man bestille time hos deg?Comments


bottom of page