top of page

Hils på vår psykolog Maria.

Vi i Salutis Psykologi har psykologer med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanseområde. Vi ønsker derfor å presentere våre psykologer slik at du kan bli bedre kjent med dem. Hils på en av psykologene våre på Lørenskog, Maria!


Psykolog Maria Nerdrum Bøgwald

Hvem er du?

Jeg er psykolog i Salutis Psykologi og holder til på Lørenskog.

Jeg har lang erfaring innen offentlig helsevesen. Jeg har tidligere jobbet med barn og unge og er snart ferdig spesialist i Barne- og ungdomspsykologi. Jeg har de senere år jobbet med voksne med ulike typer psykiske lidelser.

Jeg har ellers fordypet meg innen Klinisk helsepsykologi som fokuserer på hvordan somatiske helseplager eller sykdom kan medføre psykologiske og sosiale utfordringer.


Hvem bør gå til deg?

  • Du kjenner deg nedstemt eller deprimert og trenger hjelp til å få tilbake gleden og energien i hverdagen.

  • Du strever med angst eller bekymringstanker som er til hinder for deg i hverdagen.

  • Du opplever stor grad av stress eller belastninger i livet som går utover livskvaliteten.

  • Du har nylig eller tidligere i livet opplevd traumer eller skremmende opplevelser.

  • Du har kroppslige smerter eller fysisk sykdom som går utover livskvaliteten og ønsker å mestre hverdagen bedre.

  • Du ønsker å jobbe med søvnvansker.

  • Du strever i relasjoner til andre mennesker


Hva er viktig for deg i møte med klienter?

Det er viktig for meg at mine klienter føler seg hørt og forstått og at det kjennes trygt å komme i behandling. En åpen holdning og respekt for den enkelte er viktige utgangspunkt for meg som terapeut. Videre er jeg opptatt av at det skal være et samarbeidsprosjekt der jeg tilpasser metode og fokus etter klientens behov.


Jeg er opptatt av å holde meg faglig oppdatert og bruke min kompetanse og erfaring aktivt i samtalene. Jeg er medlem av Norsk Psykologforening, er autorisert helsepersonell og praktiserer etter Helsepersonellovens bestemmelser.


Hvordan jobber du som psykolog?

Jeg tar utgangspunkt i ulike terapiretninger i mitt arbeid og prøver å skreddersy behandlingen til den enkelte. Dette da metoden som virker kan variere fra individ til invidid og ut fra problematikk.


Jeg har blant annet med meg psykodynamisk tenkning som har fokus på hvordan tanker, følelser og handlingsmønstre kan påvirkes av ubevisste prosesser. Det å få tak i det ubevisste kan hjelpe oss å forstå oss selv bedre og bidra til indre vekst.

Jeg benytter meg også av mer konkrete metoder som Kognitiv atferdsterapi. Tilnærmingen har mer fokus på mestring av aktuelle problemer og endring av uhensiktsmessige tanker og handlingsmønstre.


Hvilken erfaring har du?

Jeg har mange års erfaring fra arbeid i Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Jeg har med meg kompetanse om barns utvikling og tidlige relasjoner som også oppleves nyttig i arbeidet med voksne klienter. Siden 2019 har jeg jobbet med voksne med milde- til moderate psykiske lidelser. Jeg har tidligere vært ansatt i kommunehelsetjeneste, og startet i Salutis Psykologi i februar 2023.


Når kan man få time hos deg?

Jeg tar imot klienter på dagtid på alle hverdager. Jeg tar imot klienter til kontoret mitt i Lørenskog og via video.

Hvordan kan man bestille time hos deg?Comentarios


bottom of page