top of page

Hils på vår psykolog Liv.

Vi i Salutis Psykologi har psykologer med ulik bakgrunn, erfaring og kompetanseområde. Vi ønsker derfor å presentere våre psykologer slik at du kan bli bedre kjent med dem. Hils på en av psykologene våre på Lørenskog, Liv!


Psykolog Liv Tagestad

Hvem er du?

Jeg jobber som psykolog i Salutis Psykologi, og holder til på Lørenskog. Kontoret mitt ligger i Solheimveien, rett ved Metro-senteret.

Jeg startet karrieren min med å jobbe med arbeidsrelaterte psykiske utfordringer under tiltakene «Raskere tilbake» og «Arbeidsrettet behandling». Deretter jobbet jeg et par år med rusrehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Siden slutten av 2018 har jeg jobbet som psykolog for Salutis Psykologi. Her møter jeg mange ulike utfordringer, for eksempel angst, traumer, depresjon, og relasjonelle problemer.

Jeg har fordypet meg innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Det er for å få et større innblikk i hvordan man kan identifisere og håndtere utfordringer på arbeidsplassen, både fra et leder- og ansattperspektiv.

Jeg en autorisert psykolog, og er medlem av Norsk Psykologforening.


Hvem bør gå til deg?


Jeg behandler blant annet:

  • Bekymring, uro og/eller angst

  • Traumelidelser

  • Nedstemthet og depresjon

  • Relasjonelle utfordringer (individuelt eller gjennom parterapi)

  • Sorgreaksjoner

  • Vansker i forbindelse med å ta valg og/eller å stå i større forandringer i livet

Jeg jobber med alt fra lettere, nyoppståtte psykiske problemer, til tyngre og mer kroniske utfordringer. Jeg er opptatt av at ingen problemer er for små.


Hva er viktig for deg i møte med klienter?

Hvis jeg skal oppsummere hva som er viktig for meg med tre stikkord, så må de være tid, respekt og forskningsbasert.


I starten av samtaleforløpet er det viktig for meg å gi klienten tid til å sette ord på det er som er vanskelig, og å lytte til det som blir fortalt.


Videre er åpenhet og respekt viktige verdier for meg, både som psykolog og som medmenneske. Gjennom samtaler med mennesker med ulike bakgrunner og problemer, får jeg et innblikk i hvor mange som føler seg alene og skamfulle ovenfor deres utfordringer, selv om de fleste ikke er så uvanlige som de kanskje tror. Det er en tillitserklæring at noen velger å åpne seg opp om sine problemer, noe jeg er opptatt av å møte med respekt og varme.


Det finnes mange ulike behandlingsmetoder innen psykologien. Jeg er opptatt av å bruke de som er støttet av en mengde forskning, og som har vist god effekt for den enkelte lidelsen.


Hvordan jobber du som psykolog?

Metoden jeg bruker er kognitiv atferdsterapi. Denne terapiformen går ut på å identifisere uhensiktsmessige tanke- og handlingsmønstre, og å bruke teknikker for å håndtere disse slik at man kan få en større fleksibilitet og mestring i hverdagen. Kognitiv atferdsterapi har fått stor faglig støtte, og er anbefalt av Helsedirektoratet til behandling av en rekke psykiske lidelser.

Jeg er også en stor fan av aksept- og forpliktelsesterapi (ACT). Dette er en retning innen kognitiv atferdsterapi som fokuserer på aksept, tilstedeværelse og konkrete, forpliktende handlinger i møtet med utfordringer.


Det er mange av mine klienter som beskriver problemer med å leve i tråd med egne verdier, og handler på tvers av disse for å for eksempel blidgjøre andre. Dette kan skape en følelse av uro og nedstemthet. ACT fokuserer også mye på bevisstgjøring av verdier, slik at man kan sette seg konkrete mål for å komme nærmere det livet man ønsker å leve.


Hvilken erfaring har du?

Jeg har flere års erfaring med utredning, individual- og gruppeterapi fra spesialisthelsetjenesten og den private sektoren. Videre har jeg fordypet meg innen arbeidsrelaterte utfordringer og kognitiv atferdsterapi.


Når kan man få time hos deg?

Jeg har hovedsakelig samtaler på dagtid (0800-1600), men tilbyr også ettermiddagstimer enkelte uker. Timene kan gjennomføres fysisk på Lørenskog eller på video.

Hvordan kan man bestille time hos deg?Comments


bottom of page