Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan Salutis Psykologi AS samler inn og bruker personopplysninger.

I denne personvernerklæringen finner du informasjon om hvordan Salutis Psykologi AS samler inn og bruker personopplysninger. Daglig leder er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.


Vangen & Plotz er Salutis Psykologi AS leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet og er databehandler på vegne av Salutis Psykologi AS. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Salutis Psykologi AS og Vangen & Plotz som har tilgang til disse opplysningene. Det foreligger en databehandleravtale mellom Salutis Psykologi AS og Vangen & Plotz som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.


Behandling av personopplysninger


For de besøkende på nettsidene er det frivillig å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel innsending av skjema eller påmelding. Behandlingsgrunnlaget er samtykke, hvis ikke annet er spesifisert. Vangen & Plotz er Salutis Psykologi AS leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet og vår databehandler. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Salutis Psykologi AS og Vangen & Plotz som har tilgang til opplysningene som samles inn. Det foreligger en databehandleravtale mellom Salutis Psykologi AS og Vangen & Plotz, som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.


Salutis Psykologi AS samler inn opplysninger om besøkende. Formålet er å utarbeide statistikk for å forbedre og videreutvikle nettstedet. Denne statistikken kan for eksempel gi svar på hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvor brukerne kommer fra og hvilke enheter som benyttes. Vi bruker Google Analytics (https://www.google.com/analytics/) for å analysere informasjonen.


Siden IP-adresser kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed en enkeltperson defineres dette som en personopplysning. Salutis Psykologi AS avidentifiserer opplysningene før informasjonen lagres og bearbeides i Google Analytics. Med avidentifisert menes at opplysningene vi samler inn ikke kan spores tilbake til den enkelte bruker.


Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Disse opplysningene er underlagt Googles retningslinjer for personvern. (https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/)


Informasjonskapsler/Cookies


Informasjonskapsler (cookies), er små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens nettleser, for å registrere brukerens IP-adresse og bevegelser på nett. Vi bruker informasjonskapsler i forbedrings og markedsføringsøyemed, denne dataen kan ikke knyttes til brukeren.


Du bestemmer selv om du vil tillate lagring av informasjonskapsler. Flertallet av nettleserene er innstilt slik at de aksepterer informasjonskapsler automatisk. Hvis du ikke vil at slik informasjon skal lagres i din nettleser, går du selv inn i innstillingene på den aktuelle nettleseren og deaktiverer funksjonaliteten.


Vær oppmerksom på at om du sier nei til informasjonskapsler, kan det føre til at enkelte nettsider ikke fungerer optimalt Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)


Følgende informasjonskapsler brukes


Cookie

Leverandør

Formål

Utløpsdato

CraftSessionId

Craft CMS

Passer på at ulike variabler er like gjennom en hel sesjon for brukeren

Når nettleseren lukkes

_gat_UA-30233373-1

Google

Brukes av Google Analytics for å spore trafikk på nettsiden

1 minutt

_ga

Google

Brukes av Google Analytics for å spore trafikk på nettsiden

2 år

_gid

Google

Brukes av Google Analytics for å spore trafikk på nettsiden

24 timer


Innsending av skjema på nettside


I skjema for timebestilling og kontakt kan du sende inn en henvendelse til oss. Det er frivillig å bruke skjema til henvendelser. Din kontaktinformasjon vil ikke benyttes til andre formål enn å håndtere henvendelsen.


Rettigheter


Personopplysningsloven gir deg rett til å stille oss spørsmål om hva slags informasjon vi har lagret om deg, kilden til denne informasjonen, og hvordan denne informasjonen har blitt benyttet. En slik anmodning må være skriftlig og rettes til vår adresse. Du kan også på ethvert tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke til at vi behandler dine opplysninger. Hvis du ønsker å oppdatere informasjonen din, endre kommunikasjonspreferanser, trekke tilbake samtykket eller hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss i fremtiden, vennligst rett en skriftlig anmodning til oss.


Sikkerhet


Vi forstår hvor viktig sikkerhet er for våre kunder. Når du gjennomfører en skjemainnsending og lagrer informasjon på vår nettside, opprettholdes høyeste nivå av sikkerhet. Alle personopplysninger blir lagret i et sikkert miljø. Vårt nettsted benytter Secure Sockets Layer (SSL) krypteringsteknologi. Dette er et av de mest avanserte sikkerhetsprogrammer som for tiden er tilgjengelig for nettransaksjoner. Den krypterer all din personlige informasjon, inkludert ditt navn og adresse, slik at det ikke kan leses som informasjon over Internett. Du vet du er på et sikkert område når nettleserens adressefelt begynner med https. En liten låst hengelås vil også vises i nedre høyre hjørne av nettleservinduet.


Oppdateringer av personvernerklæring og retningslinjer for cookies


Vi kan endre våre erklæringer vedrørende personvern og cookies fra tid til annen. Dette for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller for å tilfredsstille behovene til våre brukere og tjenesteleverandører. Oppdaterte versjoner vil bli publisert på vår nettside og datoen for endringen vil vises, slik at du er klar over når siste oppdatering fant sted.